Scientific Research and Academic Working Committee


Chairman
Rong Gui
Vice Chairman
Maohong Bian Ming Gao Yuanshuai Huang      
Secretary General
Rong Huang
Committee member
Xiaofei Li  Shu Qiao  Bingzheng Duan  Feng Chen Yuan Zuo Ying Ren
Xuehua He Ke Hao Yaoqiang Du Kaiqiang Li Xuejun Chen Yanling Ying
Qi Zhang Yinghui Shang Jing Wang Li Zhao Shuchao Zhang Qing Chen
Min Jiang Tongqing Chen Xuezhong Wu Qingsi Wu Wei Ni Lei Liu
Changxin Shen Bin Wu Yongjun Wang Ningjie Zhang Yanwei Luo Jian Li
Yunfeng Fu Lan Gu Junhua Zhang Yubin Xie Ding Zhao Ying Zhu
Yanna Zhang Qing Nian Congchao Qiao Xue Hu Yao Lu Bangquan An
Lili Zhu Pincan Su Wei Li Qiangqiang Zhao Jing Liang Wei Chen
Yaozhen Chen Zhixin Liu Xianfei Zeng Yun Ye Ying Cui Chong Zhang
Ruijun Fan Dongjie Li Shangliang Chen Zhaohu Yuan Jinhui Wang Chuntuan Li
Xiongpeng Zhu Feng Liu Zhuning Mo Ming Qiu Hongmei Yu Liyan Zhao
Hui Wang Rongyi Cao