Chairman
Quanli Wang
Vice Chairman of the Standing Council
Jiwu Gong
Advisory Council
Tongmao Zhao Jiongcai Lan Guiqiu Shan Lianjun Bai Guohua Zhao Tianhong Miao Daowang Fan
Vice Chairman
Huayou Zhou Baohua Qian Rong Xia Zhongjun Li Jiangcun Yang Shijie Mu
Shangen Zheng Rong Gui Daihong Li Qiang Fu Xiaoyu Zhou Zhiwei Liu
Bingyu Chen Jue Xie Changjiu Tang Shuming Zhao Fangye Zhu Xiangling Wu
Eddie Ang Han San Siegfried Janz Susan H. Hsu Fumihiko Nakamura Monika Pilichowska Simion Simon
Dimitri Svistunenko Malka N. Halgamuge Alexander Ereskovskiy Davide De Lucrezia Erik Reimhult Gradimir N. Misevic
Julio Granados Behrouz Gharesi-Fard Madhuradhar Chegondi Jukka FINNE Lenar Nigmatov  
Secretary General
Xianjun Ma
Vice Secretary General
Peiyuan Zhu Zhanshan Zha