Clinical Blood Transfusion Committee


Chairman
Shijie Mu
Vice Chairman
Zebo Yu Jing Chen        
Committee member
Jichun Pan Yongtao Yang Jicui Chen Hongjin Chang Qi He Li Wang
Beizhan Yan Qiankun Yang Hongjuan Jia Yunke Chen Xiaolei Fang Ying Cui
Ying Yao Hua Wei Chunxia Liu Xiaojuan Li Jinjin Zhang Wei Chen
Rong Zhang Xiaoxin Xu Chunhong Du Feng Chen Haixia Sun Bingzheng Duan
Yang Li Daye Cheng Zhongli Wang Liying Xu Wei Luo Rongyi Cao
Hui Wang Xiaoyan Yang Haifeng Liu Jia Zheng Xiaoli Ma Zhiyong Liu
Yuanshuai Huang Yahan Fan Jing Wang Kun Deng Min Jiang Min Zhang
Yong Yu Zuoting Xie Hongwei Jin Qiang Hong Ping Lei Dan Cai
Haijiang Li Jufeng Wu Yan Liang Lili Zhu Changxin Shen Fenghua Chen
Jinpeng Xu Liwen Chen Min Wang Hailan Li Haiyan Li Ming Qiu
Jicheng Zhou Weiqun Dong Na Ma Ying Tian Weichun Jiang Xiaolian Zhang
Jiang Wu Xiaofeng Tang Jie Chen Jingya Zhao